Hjem
TROMSØ
BOKNAFESKLAUG
 

Siste nytt

Om boknafisk

Boknafiskdagen

Kjøp effekter

Vedtekter

Bli medlem

Kontakt info

Gjestebok

Lenker

Norske
akevitters
venner


Medlemsside

 

mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia

MEDLEMSKRITERIER TROMSØ BOKNAFESKLAUG©

Tromsø Boknafesklaug©  opererer med to typer medlemskap :

a) Fullverdig medlem - kr 1 500,- pr år
    Medlem med alle rettigheter som innkalles til Laugets aktiviteter hvor
    vedkommende er forpliktet å møte med mindre særdeles gode og
    forhåndsgodkjente grunner forhindrer dette.
    Et hvert fullverdig medlem kan dog ekskluderes i.h.t. vedtektenes
    § 5.

    Kontingenten innbefatter alt spiselig på lagets to årlige arrangementer :
    Generalforsamlingen og plukkfisk påfølgende dag.
    I tillegg dekker kontingenten èn stk t-skjorte ved opptak, samt
    laugets administrasjonskostnader.

b) Bedriftsmedlemskap - kr 5 000,- pr år
    Som bedriftsmedlem av Tromsø Boknafesklaug© oppnås logo profilering
    på www.boknafisk.com, i tillegg til et fullverdig medlemskap av lauget.
    Bedriftsmedlemskap gir også rett til plassering ved/i umiddelbar nærhet av
    Presidentens bord under Generalforsamlingen.
    Bedriftsmedlemmer kan kjøpe seg fri fra å sitte ved Presidentens bord
    til en nærmere avtalt pris.


Enhver type medlemskap betinger at den til en hver tids fastsatte medlemsavgift er innbetalt til :

Konto 4750 19 53187
BOKNAKONTO
v/Kay-Hugo Hanssen
PB 60, Sentrum
9251 TROMSØ

 
Nettløsning: Myrseth MultiMedia | Administrer