Hjem
TROMSØ
BOKNAFESKLAUG
 

Siste nytt

Om boknafisk

Boknafiskdagen

Kjøp effekter

Vedtekter

Bli medlem

Kontakt info

Gjestebok

Lenker

Norske
akevitters
venner


Medlemsside

 

mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia
2010-01-12
PRESIDENTENS NYTTÅRSTALE

Ærede bedriftsmedlemmer, veteraner, medlemmer, aspiranter –

Ærede Tromsø Boknafesklaug. 

I overgangen mellom 2009 og 2010 kan Presidenten stolt
konstatere en organisasjon i sterk vekst.  Tross finanskrise i
den øvrige verden har Tromsø Boknafesklaug gått motstrøms,
og kan stolt rapportere om en vekst selv de største optimister
kunne drømme om.

De tørre tall pr januar 2010 viser følgende aktivitet i lauget :

Antall medlemmer                                                                   93   (+ 65 %)
Antall påmeldtw til Generalforsamling 2010                          49 (+ 123 %)
Antall medlemmer på vår Facebookgruppe                         124 (+ 287 %)
Antall unike treff på www.boknafisk.com                                3 087 (+ 50 %)
Antall mottatte e-poster til post@boknafisk.com                       284 (+ 269 %)  


Dette forteller meg at vår virksomhet stadig blir viktigere og viktigere
for flere og flere.  I en hverdag overstrømmet med billig ferdigmat,
en rasende Hellstrøm flyvende rundt i landet, og en annen mesterkokk
som har solgt sjela si til REMA 1000, blir vår organisasjon tuftet på
den rotekte boknafesken bare viktigere og viktigere. Bare gjennom en ukuelig tro på nord-norske råvarer, nord-norsk
kokkekunst og nord-norske ganer kan vi overleve på verdens utpost.
Regjeringens satsing på nord-områdene har så langt ikke gitt resultater.
Hva skulle vi gjort uten boknafisken i slike tider ?
Hva skulle vi gjort uten de kokkekunster som daglig
utøves i Skarvens Kulinariske Teater - uten skrik og
skrål, og fjernsynslampene slukket ?


På vår kommende Generalforsamling vil 20 %
av forsamlingen –  10 medlemmer – stolt kunne ikle seg Veteran-skjorta. 
Ytterligere et bevis på betydningen av Boknafesken
for disse mennesker - og en hengivenhet som kunne
blitt dette herremåltidet til del.

Så vidt dypt har dette rørt i hjerterota til vanligvis knallharde
forretningsfolk at 10 av regionens største bedrifter har sett verdien av å
profilere seg sammen med et vinnerlag – og har investert i
bedriftsmedlemskap i Tromsø Boknafesklaug.


På vår kommende Generalforsamling er det spesielt to saker som
forventes å gi ”den gode debatt” vi kjenner fra våre tre foregående
samlinger. 

Gunnar Nilssen-utvalgets innstilling til kvinnelig
representasjon er nå dette skrives ennå ikke mottatt i Presidentskapet.
Sterke krefter har i lengere tid forsøkt å påvirke Nilssen-utvalgets
arbeid, men Presidentskapet er trygg på å motta en innstilling tuftet
på realiteter og fakta.

124 medlemmer på vår Facebook gruppe er oppsiktsvekkende.  Herav
er andelen kvinner over 40 %.  Således vil Presidentskapet åpne for
en generell debatt på Generalforsamlingen hvorledes håndtere
medlemsmasser i denne størrelsesorden i et medium som Facebook.
 

Med den aktivtet som beskrevet hersker det ingen tvil om at
Presidenten ser framtida lyst i møte.  Den ektehet som boknafesken
representerer vil sannsynligvis være bærekraften i en fortsatt
utvikling av vår landsdel.  Således er min oppfordring til vår
medlemsmasse nå – som tidligere – og for framtida :

Et fesk og hold dæ fresk !Tromsø, januar 2010 


Presidenten

mSpider - Myrseth MultiMedia

Utskriftsvennlig versjon
 
Nettløsning: Myrseth MultiMedia | Administrer