Hjem
TROMSØ
BOKNAFESKLAUG
 

Siste nytt

Om boknafisk

Boknafiskdagen

Kjøp effekter

Vedtekter

Bli medlem

Kontakt info

Gjestebok

Lenker

Norske
akevitters
venner


Medlemsside

 

mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia
2010-02-08
AGENDA GENERALFORSAMLING 2010

GENERALFORSAMLING 2010 

I henhold til vedtektene er medlemmene i skriv av 22.12.2009 formelt innkalt til
Tromsø Boknafesklaugs IV ordinære Generalforsamling i Skarvens Kulinariske
Teater fredag 19. februar 2010 kl 19:00. 
Medlemmene er videre innkalt til plukkfisk påfølgende lørdag kl 15:00 i Skarvens Bar.
 

OFFISIELL AGENDA

Kl 18:00            Bedriftsmedlemmer møter Presidenten i Skarven
Kl 19:00            Øvrige medlemmer møter i Skarven

Kl 19:30            Til bords i Skarvens Kulinariske Teater
Kl 19:30            Presidenten :
                        Presidentene hilsningstale       
                                                
Poesi
                                               
Avsynging kampsang 

Kl 19:45            Første gangs forsyning fra buffet 

Kl 19:50            Generalsekretæren :
                        Navneopprop
                       
Kort tilbakeblikk på 2009
                        Praktisk informasjon

Kl 20:00            Andre gangs forsyning fra buffet 
Kl 20:15            Tredje gangs forsyning fra buffet
                        Etter dette skjer fjerde, femte, sjette og
                        syvende
forsyning uoppfordret. 
Kl 20:30            Opptak nye medlemmer

Kl 21:30            Belønninger og bøter i.h.t. vedtektenes § 8

Kl 21:45            Behandle foreliggende saker :
                       
EFF-støtte
                        Facebook
                        Jubileum 2011

Kl 22:15            Taler

Kl 23:55            Fortsette behandlingen av foreliggende saker :
                        Nilssen-utvalgets innstilling

mSpider - Myrseth MultiMedia

Utskriftsvennlig versjon
 
Nettløsning: Myrseth MultiMedia | Administrer