Hjem
TROMSØ
BOKNAFESKLAUG
 

Siste nytt

Om boknafisk

Boknafiskdagen

Kjøp effekter

Vedtekter

Bli medlem

Kontakt info

Gjestebok

Lenker

Norske
akevitters
venner


Medlemsside

 

mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia
2007-03-18
TROMSØ BOKNAFESKLAUG FORMELT STIFTET

Det aller første Tromsø Boknafesklaug satte hverandre stevne fradag 16. mars i Skarvens Kulinariske Teater.  Til sammen 28 forventningsfulle medlemmer hadde blitt beæret med invitasjoner til seansen.  I tillegg til dette en venteliste med såkalte "Heng arounds" som i antall var like stor.

President Kay-Hugo Hanssen ønsket velkommen, vedtekter bli gjennomgått, før hver enkelt frammøtt ved en enkel seremoni offisielt bli opptatt som medlem.

Lauget inneholdt videre særdeles interessante dikusjoner og debattinnlegg om Boknafiskens framtid - og det var unison enighet om at dette tiltaket i historisk perspektiv nok vil et tigersprang i riktig retning for Boknafisken - og verdenssamfunnets beskatning av torskebestanden.

Etter kulturelle innslag bestående av dikt, egen komponerte melodier og sågar en egen joik til Boknafiskens ære, kunne laugets medlemmer ta turen videre ut i Nordens Paris' ulike tilbud.

Selv med et anstrengt program fredag hadde en del av medlemsskaren også hensyntatt den avgjørende andrerunden : Plukkfisk lørdag kl 13:00.
Oppmøte på plukkfisken kunne utvilsomt vært noe bedre - dog valgte en å konkludere med at et relativt begrenset oppmøte lørdag tydet på en særdeles vellykket fredag.

mSpider - Myrseth MultiMedia

Utskriftsvennlig versjon
 
Nettløsning: Myrseth MultiMedia | Administrer