mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia
2012-01-08
DAGSORDEN GENERALFORSAMLING

Dagsorden er uten de store overraskelser.
En minner imidlertid om at æres- og bedriftsmedlemmer
som vanlig møter en time før de andre - kl 18:00.

Resterende medlemmer møter i Skarven kl 19:00.
Husk å medta t-skjorter for å unngå bøter, og husk
for all del å ta skjorta på rett veg.


GENERALFORSAMLING 2012 

I henhold til vedtektene er medlemmene i skriv av 07.01.2012 formelt innkalt til
Tromsø Boknafesklaugs VI ordinære Generalforsamling i Skarvens Kulinariske
Teater fredag 17. februar 2012 kl 19:00.  Medlemmene er videre innkalt
til plukkfisk påfølgende lørdag kl 15:00 i Skarvens Bar.

OFFISIELL AGENDA

Kl 18:00            Bedriftsmedlemmer møter Presidenten i Skarven
Kl 19:00            Øvrige medlemmer møter i Skarven
Kl 19:30            Til bords i Skarvens Kulinariske Teater

Kl 19:45
 
Presidenten :
-       Presidentene hilsningstale
-       Poesi
-       Avsynging kampsang 

Kl 20:00            Første gangs forsyning fra buffet Kl 19:50             

Kl 20:15
Generalsekretæren :
Navneopprop
                                                                                            
-  Kort tilbakeblikk på 2011 
-  Praktisk informasjon

Kl 20:30            Andre gangs forsyning fra buffet Kl 21:00           
                       
Tredje gangs forsyning fra buffet
                        Etter dette skjer fjerde, femte, sjette og syvende
forsyning uoppfordret. Kl

21:30                Opptak nye medlemmer

Kl 22:00            Belønninger og bøter i.h.t. vedtektenes § 8

Kl 23:55            Fortsette behandlingen av foreliggende saker :
                        Nilssen-utvalgets innstilling fremlegges
                        (med forbehold om at tiden tillater det)
  

LØRDAG 18. FEBRUAR
Kl 15:00            Oppmøte Skarven Bar for plukkfisk
                        Kulturelle jubileumsinnslag