mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia
2012-01-08
NY FACEBOOK SIDE

Ledelsen i Facebook var svært imøtekommende, og har på rekordtid utviklet nye moduler for grupper på Facebook spesielt tilpasset Tromsø Boknafesklaugs behov.


- Vi møtte utelukkende profesjonelle folk, og er svært fornøyd med at de forsto og hensyntok våre behov, sier en fornøyd President i Tromsø Boknafesklaug: Kay-Hugo Hanssen.


- Dog gjenstår ennå en stor utfordring - som ledelsen i Facebook naturlig nok ikke kunne hjelpe oss med, sier Hanssen.

- Gjennomsnittsalderen i lauget går jo ikke nedover - enkelte medlemmer har, forsiktig sagt, ennå ikke funnet enterknappen, sier Presidenten.  De har kort og godt ikke PC - langt mindre Facebook konto.

Dette er en utfordring vi tar på ramme alvor, og vil på kommende Generalforsamling reise spørsmålet om Tromsø Boknafesklaug skal ta en mer aktiv rolle i PC-opplæringa av sine medlemmer, avslutter Hanssen.

Tromsø Boknafesklaug opptrer, etter råd fra Facebook ledelsen, på en lukket side - da muligheten for å sprenge medlemstallet er høyst sannsynlig ved en åpen gruppe.

- Alle medlemmer med egen enterknapp bes snarest og melde seg inn på vår Facebookgruppe, da fortløpende informasjon vil legges ut der, sier Kay-Hugo Hanssen