mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia
2012-02-20
Til boknafeskens ære
Forfatteren laste selv i et arkivopptak - og har valgt å forholde seg anonym mens arbeidet med å tilrettelegge for ei framtid i kunstens tjeneste pågår.  Management, m.m. må på plass før navnet slippes.

Fesken 

Eg har lurt på, kor lenge det skal gå før vi, Norge, kjempers fødeland, begynne å førrstå det her med fesken. Kor lenge vi skal jåsse med ho Wenche Foss, kor lenge vi skal springe tulling i Birken og strekke votta neri Setesdalen, kor lenge vi skal høre på han Alf Prøysen og han Ivar Ruste, kor lenge vi skal fortsette å lulle oss inn i ei verkeligheit som aldri har vorre verkelig og i alle fall ikkje særlig heit - og bære erkjenne, en gang førr alle, at det e fesken, denna eiegode, vekselvarme skapningen, som e sjølve livsnerven vårres, som hold nasjonens fortid og framtid mella buklappan, og som vi førr evig og alltid vil være uløyselig knytta tel. Kan vi ikkje bære erkjenne det, kan vi ikkje bære vedta det - tverrpolitisk, upolitisk, interregionalt, interkommunalt, på tvers av landsdelsgrense, målforme og gudhjelpe meg Langfjella themselves. Det e jo ei skam, ei pinsle, et nasjonalpolitisk nederlag av utømmelige dimensjona, at vi, Norge, sønner og døtre av Ivar Aasen og Nansen, Wanny Woldstad og Monica Kristensen, skal måtte bevilge penga, liketel mangeårige program, førr å lære ungan våres å like fesk. Vi må liketel lære husfedre og, i de telfellan dem har tid, husmødre, å lage fesk. En uhørt skandale - vi som e fesk. Åååååh 

Kor dum er
ikkje nordmannen
Kor lite vis er
ikkje nordmannen
Kor blind og døv
er ikkje nordmannen
Som et si skinke
og knaskar
sitt flatbrød
og trur han er
i pakt med naturen
og kulturen
Pføy, seier eg
pføy 

Korsn kunne det gå så mange år før vi, vi opplyste, beleste og teldels velstelte menneska her i kveld, tok tel vett og starta et laug førr fesken. Ka tenkte vi på, ka feilte det oss, ka va vi blinda av? Åse Kleveland? Mads Gilbert? Anne Lise Gjøstøl og Kjell Fjalseth? Korsn kan vi førrklare og førrsvare at vi satt i så mange år på kontoran vårres og gleda oss tel middag, også på daga da der ikkje sku være fesk? Korsn kan vi førrsvare at vi ikkje gikk i demonstrasjonstog og va heilt i fra oss på den tida der det ikkje va ordentlige feskerestauranta i byen, og vi satt på Paletten som nån førrbaaaaina tullinga og gomla på løvsteik. Korsn kunne vi leve i en by der byens beste restaurant blei dreven en innvandrar fra Balkan som ikkje vesste att fram på ei lever, og som trudde Sørfossbogen va ei skinka. Korsn kan vi leve med at vi nån gång, nån gång, syntes det va så mykje som bære litt artig at dem skar den der helvetes kebaben av en sammensmelta kamel på ei svingstang?  Akk, korsn kunne vi svikte seien, auarn, torsken, hysa, sandflyndra, kveita, laksen - alle havets superhelta - og attpåtel bytte dem ut med store, teite, feite, prumpende, metangassfabrikka av nån landdyr. Skjemmes, sku vi, skjemmes.  Kor dum erikkje nordmannen

Kor lite vis er
ikkje nordmannen
Kor blind og døv
er ikkje nordmannen
Som et si skinke
og knaskar
sitt flatbrød
og trur han er
i pakt med naturen
og kulturen
Pføy, seier eg
pføy 

Sia eg ikkje høre protesta, så e det vedtatt, vi må begynne å se framover. Historiens synder får bære være, vi gjør som om vi va nyfrelste heterofile og starte forfra igjen. Det første målet må være å starte boknafesklaug over heile landet, etter nazimetoda. Dem som sei nei og tvihold på fenalåret blir sendt på leir og må være der og konsentrere seg om å sei ja neste gang vi spør. Så må vi starte hyselaug, kveitlaug, sandflyndrelaug, torskelaug, seilaug og auarslaug, og tørrfesklaug, klippfesklaug, røykafesklaug, saltfesklaug, ferskfesklaug og selvsagt lutfesklaug. I tellegg må det være kombinasjona av dissa, førr eksempel lettsalta auarslaug, lettsalta auarshaulaug, og ikkje minst lettsalta auarshauaua-laug. Målet må være at vi lage så mange laug at alle innbyggeran i Norge e med i minst ett i måneden. Og så må vi fange ungan. Her gjer det jo mykje meining å komme seg inn i skolen, no blei det jo ikkje nokka av den der skolefruktordninga, så da e det jo som laga førr ei skolefeskordning. Eg ser førr meg klassens tillitsvalgte som blir sendt tel vareinntaket kver dag førr å hente dagens tørrfesk i en meierikasse. I tellegg tel ungdommen må vi også vinne media. Herved stille eg heile Nofima, 350 matforskera, tel rådigheit førr den gode sak. Heretter blir det ikkje ei einaste forskningssak om fesk som ikkje inneheld ordan nydelig, sunt og gjedd førr pengan. Og likeledes, det blir ikkje ei einaste landmatsak som ikkje kjem tel å inneholde ordan bondekonspirasjon, kreftfremkallende og subsidiert. Karer, det e bære å skride tel verket, detta kan vi ikkje tape.   

Kor dum er
ikkje nordmannen
Kor lite vis er
ikkje nordmannen
Kor blind og døv
er ikkje nordmannen
Som et si skinke
og knaskar
sitt flatbrød
og trur han er
i pakt med naturen
og kulturen
Pføy, seier eg
pføy