mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia
2013-11-19
TROMSØ BOKNAFESKLAUG 2014

Offisiell innkalling
GENERALFORSAMLING 2014

Tromsø Boknafesklaug har med denne meddelelse den glede å informere medlemmer, bedriftsmedlemmer og potensielle medlemmer om følgende :

Generalforsamling 2014
Fredag 14. februar med påfølgende plukkfisk lørdag 15. ds. Begge dager bes satt av.

Dagsorden
Ordinære Generalforsamlingssaker med oppmøte i Skarven fredag 14.02.2014 kl 19:00, for videre avgang til Skarvens Kulinariske Teater kl 19:30. Bedriftsmedlemmer bes møte kl 18:00. Plukkfisk lørdag kl 15:00 i Skarven Bar

For detaljert kjøreplan følg med på www.boknafisk.com (mrk ikke .no men .com)

Økonomi
Påmelding kr 1 500,-. Prisen inkluderer medlemsavgift, mat og inntil 6 drikkeenheter fredag, samt mat med en drikkeenhet lørdag.

Antrekk
Fredag :  Mørk dress m/slips eller sløyfe
Lørdag :  Fritt Påmelding

Skriftlig påmelding parallelt med innbetaling av kr 1 500,- til :

4750 19 53 187
Boknakonto v/Kay-Hugo Hanssen
Postboks 60, Sentrum
9251 Tromsø

bes sendt snarest, og senest innen 15.01.2014, send til john.werner.larsen@boknafisk.com. Eventuelle spørsmål bes avklart med Presidentskapet

Et fesk og hold dæ fresk

Ærbødigst
TROMSØ BOKNAFESKLAUG