mSpider - Myrseth MultiMedia mSpider - Myrseth MultiMedia
2015-11-16
10 års jubileum

Tromsø Boknafesklaug har med dette gleden av å invitere til markering av våre første 10 år.

Feiringen vil skje i kjent stil, hvor kun det beste er godt nok.  For å få dette til har Presidentskapet sett seg nødsaget til å sette av nærmere 20 timer for å rekke over alt.

Vi ber derfor i denne omgang om at de inviterte setter av tid i forhold til følgende tidsplan :

Fredag 12. februar 2016
Oppmøte Skarven kl 18:00.
Antrekk : Mørk dress / mørke sko.
I år bes i tillegg medtatt tannbørste, ekstra truse, medisiner, og andre elementer som skal til for å overleve de neste 20 timene.

Lørdag 13. februar 2016
Festen avsluttes hvor den startet – på Skarven kl 14:00.

Noe mer detaljert program vil følge etter hvert, men dette kommer til å bli et jubileum det kommer til å gå sagn om – i alle fall fram til vårt 20-års jubileum i 2026.

I anledning et svært ambisiøst jubileumsbudsjett har Presidentskapet sett seg nødsaget å øke vår tradisjonelle startkontingent til kr 2 000,-.  Av dette har Presidentskapet øremerket kr 500,- til boknafiskmiddag for Kirknes Bymisjon.

Påmelding skjer snarest – og innen 30. november hertil – og (NB !) ved innbetaling av jubileumsavgiften på kr 2 000,- til :

Konto 4750 19 53 187
Boknakonto
v/Kay-Hugo Hanssen
Postboks 60, Sentrum
9251 Tromsø

Eventuelle spørsmål kan rettes til Generalsekretæren, men grunnet en svært restriktiv informasjonspolitikk rundt dette temaet, må svar ikke automatisk påregnes.

Vel møtt 12. februar – husk påmeldingsfristen 30. november.


Ærbødigst
Tromsø Boknafesklaug


Kay-Hugo Hanssen                                        Christian Chramer                          John Werner Larsen
President                                                           Ceremonimester                            Generalsekretær